Amsterdam, 11 okt 2018 Op 11 oktober hebben wij een informatief seminar georganiseerd over de positie van hét zaaksysteem in de toekomst en welke rol innovatie kan spelen bij overheden wat zaakgericht werken betreft. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met Microsoft en gemeente Hengelo. Met behulp van het inspirerende verhaal van Jan Depping (Microsoft) en de praktijkstudie van Arjan Lenferink (Hengelo) werd er weergegeven  hoe de inzet van innovatieve technologieën (ook naast het zaaksysteem) kan zorgen voor proces- en technologische innovatie bij overheidsorganisaties. Het is een waardevolle sessie geweest die ook een goede gelegenheid was om meer kennis op te doen over het toepassen van innovatieve echnieken en uiteraard om te netwerken.


Het nieuwe zaakgericht werken: de toekomst voor het zaaksysteem

Als inleiding was het interessant te vertellen waar wij als leverancier vandaag komen en wat wij tot nu toe bereikt hebben met ons product. Vandaag de dag verandert de wereld in een snel tempo, dus wij proberen mee te gaan met nieuwe behoeftes van de klant. Aan welke projecten en ontwikkelingen wordt er nu aan gewerkt was het volgende aandachtspunt in het verhaal. Er werden statistieken gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe Cloud-versie van het zaaksysteem. Daarnaast hebben wij meer inzichten gegeven over het ontwikkelingstraject van het Onegov 365 KCC-zaaksysteem voor komende jaren.

Een uitgebreide toelichting over beoogde ontwikkelingen op het gebied van het zaakgericht werken in de nabije toekomst en over de inzet van de innovatieve technologieën kun je hier lezen.

het_nieuwe_zaakgericht_werken_toekomst_innovatieve_technologieën


Visie op innovatie door Microsoft

Jan Depping (Microsoft) heeft een inspirerend verhaal over innovatieve technologieën verteld op basis van tientaal voorbeelden en eigen ervaringen. Speciale aandacht is besteed aan technologieën zoals Machine Learning, Artificial Intelligence (AI), Logic Apps en Blockchain. Binnen overheidsorganisaties kunnen deze tools als goede middelen dienen om dichter bij de burger te komen. Bijvoorbeeld, de inzet van Artificial Intelligence (AI) kan helpen om het gedrag en behoeftes van burgers te voorspellen, rekening houdend met veranderende omstandigheden en ontwikkelingen binnen de centrale overheid. Behalve de bovenvermelde tools zijn er ook andere zoals PowerApps, Microsoft Flow en Power BI toegelicht.

Meer theoretische achtergrond over innovatieve technologieën vind je hier.

visie_op_innovatie_Microsoft


Van serviceformules naar innovatieve oplossingen

Arjan Lenferink (Gemeente Hengelo) is uitgebreid ingegaan op het gebruik van serviceformules als leidraad voor het realiseren van innovatieve technologieën en het opstellen van de innovatie-agenda (i-agenda). Gemeente Hengelo heeft onderkend dat de burger/ondernemer in verschillende rollen interactie met de gemeente heeft. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van het raamwerk formule denken. Het idee is dat met de dienstverleningsformules gemeenten burgers meer zekerheden kunnen bieden bij het afnemen en gebruiken van gemeentelijke producten. Arjan heeft ook een nadere invulling van bedachte formules gegeven. Daarnaast werd er een aantal toepassingen van het concept serviceformules toegelicht zoals MijnHengelo, Blockchain en Robotic Process Automation (RPA).

Het volledige casestudie over de koppeling met Blockchain bij gemeente Hengelo kun je hier lezen.

Blockchain_koppeling_met_zaaksysteem_casestudy_Hengelo

Als Microsoft partner wil QNH PerfectView graag overheden ondersteunen om aan de slag met innovatieve technologieën te gaan. Ben jij geïnteresseerd op welke manier wij overheden kunnen helpen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij delen graag informatie en onze ervaringen met jou mee!