Onze Visie

digitaal werken in de overheidDe samenleving digitaliseert in rap tempo. Binnen de overheid en het bedrijfsleven is dat niet anders. Informatie is snel en moeiteloos op te roepen, thuis, op het werk of elders door nagenoeg iedereen.

We bevinden ons in een transformatie naar een netwerksamenleving waarin iedereen participeert. Dit betekent een onvermijdelijke koerswending waarbij gebruik moet worden gemaakt van alle mogelijkheden die digitaal werken bieden. Hier ligt een enorme kans voor de overheid om dichter bij de maatschappij te komen en samenwerking te intensiveren. Burgers en bedrijven worden actief betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid van de sociale en fysieke leefomgeving. Het belang voor gemeenten om als één organisatie met één gezicht te communiceren is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Succes begint met de juiste keuze!

Onegov overzicht

Digitaal werken is echter helaas geen standaard gebaand pad. Het is een continu proces van veranderen, leren, verbeteren, fouten maken en leren van je fouten. Als Onegov adviseren en begeleiden we overheidsinstellingen bij de stapsgewijze invoer van digitaal werken en ondersteunen we hen om dit vooral ook te blijven doen. Daarbij leveren we tevens een, op Microsoft technologie gebaseerd, ondersteunend platform met diverse standaard oplossingen om dit mogelijk te maken. Eenvoud en gemak staan in de complexe materie voorop, zodat de bruikbaarheid geborgd blijft.

Onegov werkt samen met gemeenten aan de klantgerichte, digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven. Onegov levert standaard oplossingen voor frontoffice (CMS, PDC, VAC (kennisbank), PIP en e-formulieren, midoffice (CRM, KCS, zaaksysteem, workflow, DMS, RMA en projecten) en koppelingen naar basis registraties en aanwezige backoffice-systemen. Deze totaaloplossing is ontwikkeld met standaard Microsoft producten en bouwstenen. Onegov biedt een uiterst krachtig en toekomstvast platform voor uw huidige en toekomstige wensen. Zonder maatwerk, vanuit het platform. De implementatie is turnkey en gestandaardiseerd door ervaringen te delen. Hierdoor zijn onze producten eenvoudig te implementeren.

Onegov is een samenwerkingsverband van PerfectView en QNH ondersteund door Microsoft.

 

Neem contact op