Innovatieve ontwikkelingen zoals bitcoin en blockchain hebben direct een invloed op het handelen binnen elke organisatie. In het kader van gemeentelijke dienstverlening kan blockchain technologie goed worden gebruikt als er een waardeoverdracht van geld en/of documenten moet plaatsvinden. In het laatste geval moet je namelijk originele stukken online kunnen versturen/ontvangen. De echtheid van deze documenten wil je op elk moment kunnen aantonen.

Blockchain wordt beschreven als technologie waarbij een lijst met data wordt bijgehouden. Deze lijst is op een krachtige manier beveiligd tegen manipulatie en vervalsing. Zo kun je ervoor zorgen dat een derde partij niet meer nodig is voor het waarborgen van de betrouwbaarheid van transacties.


Het definiëren van een uitgangspunt

Medio dit jaar heeft gemeente Hengelo een wens gedefinieerd om alle zaakinformatie (inclusief officiële besluiten) via het portaal MijnHengelo.nl beschikbaar te stellen aan inwoners en organisaties. Het borgen van de authenticiteit van de documenten was hierbij een belangrijk uitgangspunt. Ter invulling hiervan is de koppeling tussen het Onegov Zaaksysteem, eWaarmerk tool van eSpecialisten en de blockchainoplossing van Sphereon tot stand gekomen.

blockchain_oplossing_sphereon_zaaksysteem_gemeente_HengeloDe gemeente Hengelo wil in 2019 alle documenten digitaal gaan versturen aan haar burgers en organisaties. Dit versturen vindt plaats via het zaaksysteem. Belangrijk hierbij is dat iedereen op elke moment de authenticiteit van de verstuurde documenten moet kunnen controleren. Hiervoor is blackchaintechnologie een prima toe te passen middel. De gemeente Hengelo heeft ervoor gekozen om eerst op kleine schaal ervaring op te doen met deze technologie: digitaal waarmerken van alle raadsdocumenten.


Functionaliteit van de blockchain koppeling

Vanuit het zaaksysteem is het sinds kort mogelijk om raadsbesluiten van een digitaal waarmerk te voorzien. Daarbij krijgt elk pdf-bestand een sleutel (public handtekening) en een speciaal kenmerk, een hashcode genoemd. Zo’n hash wordt gegeven aan documenten aan de hand van de inhoud en structuur van de digitale informatie die erin staat. Nadat de hash berekend is, wordt deze vervolgens versleuteld weggeschreven in de Blockchainomgeving.

Burgers en organisaties kunnen op een speciale verificatiepagina controleren of een digitaal document die zij hebben ontvangen daadwerkelijk afkomstig is van de gemeente Hengelo en niet inhoudelijk is aangepast. Met andere woorden, dankzij de koppeling met de blockchain wordt de authenticiteit van gemeentelijke documenten gewaarborgd. Allereerste is het digitale waarmerk duidelijk te zien in de linkerbovenhoek. Daarnaast kunnen gewaarmerkte bestanden worden gevalideerd via de website van gemeente Hengelo.


Kort samengevat

Blockchain laat e-dienstverlening niet bij derde partijen liggen maar daarentegen wordt het gebruikt om digitale dienstverlening te verbeteren. Door blockchain technologie toe te passen kan de gemeentelijke dienstverlening goedkoper, sneller en transparanter worden. Daardoor win je tijd, houd je meer geld over en ontstaat er ruimte om aandacht aan belangrijkere zaken te besteden. De inzet van blockchain heeft ook als voordeel dat je anders naar gemeentelijke processen begint te kijken en dat er nieuwe technologische toepassingen in beeld komen, zoals chatbots.

Specifiek voor gemeente Hengelo biedt de blockchain koppeling een grote toegevoegde waarde voor zowel medewerkers als de burger. Alle betrokkenen kunnen gemakkelijk controleren of digitale raadsdocumenten door de gemeente zijn gemaakt/gepubliceerd en of de inhoud daarvan niet gemanipuleerd is. De doelstelling is om in de nabije toekomst meer documenten digitaal ter beschikking te stellen aan gemeentelijke relaties via het portaal.